Seizei Ganbare Mahou Shoujo Kurumi

Seizei Ganbare Mahou Shoujo Kurumi

ona
finished airing
MAL ratings
RANK #5662
Score 6.57/10