Kobato. Episode 2

"...The Shining Kompeito"

Comments