Dragon Ball Kai Episode 18

"The space ship that sleeps in Yunzabitto! Let's takeoff to Namekkusei now"

Comments