Shin Dokonjou Gaeru

Shin Dokonjou Gaeru photo
Type TV
Airing Status Finished Airing
Duration 25 min. per episode
Air Date Sep 7, 1981
Season winter 1982
Producers Tokyo Movie Shinsha
Genres comedy

Description

<p>Continuation of Dokonjou Gaeru series.</p>

Recent Episodes

All Episodes

No Episodes Found

Anime Relations