Nihon-ichi no Otoko no Tamashii 2

Nihon-ichi no Otoko no Tamashii 2 photo
Type TV
Airing Status Finished Airing
Duration 10 min. per episode
Air Date May 4, 1999
Season spring 1999
Producers Studio Deen
Genres comedy romance

Description

<p>Sequel of Nihon-ichi no Otoko no Tamashii.</p>

Recent Episodes

All Episodes

No Episodes Found

Anime Relations