Huyao Xiao Hongniang: Yue Hong

Huyao Xiao Hongniang: Yue Hong photo
English title 狐妖小红娘 月红
Japanese Title 狐妖小红娘 月红
Type ona
Airing Status Finished Airing
Duration 14
Air Date 2016-06-24
End Date 2016-09-16
Producers Tencent Animation
Producers Haoliners Animation League
Description

Third season of Huyao Xiao Hongniang.

Related Anime
Trailer

Trailer not available.

Songs

Openings

"Ling Zhou (铃舟)" by Yunzi (匀子)

Endings

“Ruo Dang Lai Shi (若当来世)" by Mario (马里奥) and Ming Yue (冥月)